Türk Balıkçılık Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi
''