İş Tanımları

İl Müdürü

01.01 İl.Müdürü.docx

İl Müdür yardımcısı

01-00 İL MÜDÜR YARDIMCISI.docx


KYS Ekibi


Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube MüdürlüğüGıda ve Yem Şube MüdürlüğüHayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube MüdürlüğüKırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube MüdürlüğüKoordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube MüdürlüğüArazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğüİdari ve Mali İşler Şube MüdürlüğüÇayır Mera ve Yem Bitkileri Şube MüdürlüğüBalıkçılık ve Su Ürünleri Şube MüdürlüğüDöner SermayeHukuk BirimiSivil Savunmaİlçe MüdürlüğüOrtak Görev ve Sorumluluklar
''