17.10.2017 / Gösterim Sayısı : 207

İspanyol Misyon Heyetinden Balıkçılık Yönetim Sistemi Ziyareti

#Türk Balıkçılık Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi

Bakanlığımız Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel  Müdürlüğü tarafından yürütülen TR13 IB AG 02 R eşleştirme numaralı "Türk Balıkçılık Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi" başlıklı eşleştirme projesinin "Avcılıkta kullanılan av araçlarının özellikleri, seçicilikleri, markalanması ve standardizasyonu" konulu faaliyeti kapsamında, 13 Ekim 2017 tarihinde İlimiz Kdz. Ereğli Balıkçı Barınağında  av araçları konusunda, çalışma ve incelemeler gerçekleştirilmiştir.

Yapılan çalışma ve incelemelere İspanya'dan konu ile ilgili bir heyette katılım sağlamış olup, İspanyol heyete İl Müdürlüğümüz Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü vekili Recep KÜÇÜK , Kdz. Ereğli İlçe Müdürü vekili Doğan KALE ile birlikte İl ve İlçeden teknik personeller eşlik etmiş, AB ve İspanya'da kullanılan av araçları ile ülkemizde kullanılan av araçlarının incelemesi ve mukayesesi yapılmıştır.

Bu proje kapsamında;

  • Balıkçılık İzleme, Kontrol ve Gözetim sisteminin yasal ve teknik kapasitesinin arttırılması,
  • Yasadışı, kayıtdışı ve düzenlenmemiş avcılığa karşı daha caydırıcı yönetim tedbirlerinin geliştirilmesi,
  • Mevcut ulusal balıkçılık veri toplama sisteminin (içsu balıkçılığı ve su ürünleri yetiştiriciliği de dahil olmak üzere ) geliştirilmesi hedeflenmektedir.

AB Üye Devletlerinin Bakanlıklarından ve Araştırma Enstitülerinden gelecek 40 Kısa Dönem Uzman ile birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından ilgili personel ve balıkçılıkla ilgili diğer paydaşlar tecrübelerini, bilgilerini ve uygulamalarını paylaşarak Türk Balıkçılık Yönetim sisteminin daha da güçlendirilmesine katkı sağlamış olacaktır.


''