16.10.2017 / Gösterim Sayısı : 219

"Dünya Gıda Günü" Kapsamında Etkinlik Düzenlendi.

#"Dünya Gıda Günü" Kapsamında Etkinlik Düzenlendi.

Ülkemizde her yıl 16 Ekim tarihi "Dünya Gıda Günü" olarak kutlanmaktadır.1945' te kurulan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) doğum günü sayılan gün kapsamında, dünya genelinde açlık ve yoksulluk temaları için farkındalık yaratmak, herkesin gıda güvenliğine ve besleyici gıdalara ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de etkinlikler düzenlenmektedir.

 16 Ekim'in Dünya Gıda Günü olarak kutlanması vesilesiyle bu sene Zonguldak Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü olarak, Milli Eğitim Müdürlüğü Zonguldak İlkokulu Müdürü Fatma GÜNAYDIN' ın katkılarıyla Zonguldak İlkokulunda "Dünya Gıda Günü" kapsamında bir etkinlik düzenlemiştir.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Yardımcısı Hasan AKCAALAN yaptığı konuşmada güvenilir gıdanın önemine vurgu yaparken,  ALO 174 Gıda Hattını tanıtarak öğrencilerle paylaşmıştır.

Program kapsamında daha sonra Gıda ve Yem Şube Müdürü vekilimiz Bengi TURGUT ve konusunda uzman ekibimiz Gıda Mühendisi Berhan ULUARSLAN, Koral KUMRAL ve Uğur BÜBER tarafından Zonguldak İlkokulu 3. ve 4. Sınıf öğrencilerine "Gıda Nedir? Güvenli Gıdaya Nasıl Ulaşılır?" konularında eğitici slayt gösterisi sunumu yapılmıştır.

Sonrasında Zonguldak İlkokulundaki tüm çocuklarımıza fındık dağıtımı yapılmıştır.

                                                                                      16 Ekim 2017 Dünya Gıda  Günü

                                                                                      GÖÇÜN GELECEĞİNİ DEĞİŞTİRİN

2017 Dünya Gıda Günü etkinlikleri çerçevesinde bu yılın teması "göçün geleceğini değiştirin, gıda güvenliği ve kırsal kalkınmaya yatırım yapın.'' olarak belirlenmiştir. Göçmen sayısı 2015 yılında 244 milyon olarak kaydedildi, bu 2000'deki verinin % 40'ından fazladır.

1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde ilk defa gıda hakkı insan hakkı olarak yer almıştır.1996 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen  Dünya Gıda Zirvesi'nde bir araya gelen 176 ülkenin devlet ve hükümet başkanları 2015 yılına kadar açlık sıkıntısı çeken ve yetersiz beslenen insan sayısını yarıya indirmeyi amaçlayan evrensel bir taahhütte bulunmuştur Bugün, başta FAO ( Gıda ve Tarım Örgütü) ve diğer BM kuruluşları olmak üzere pek çok  uluslararası kuruluş ve kalkınma ajansı, insan hakları üzerinde etkili olan aktiviteleri değerlendirmekte, buna yönelik politikaları geliştirmekte ve gıda hakkının sağlanmasına olumlu etki yapacak projeler üzerinde çalışmaktadır.

Göç, bir ülkede ya da uluslararası sınırlardaki insanların hareketine verilen addır. FAO: nedenleri , süresi ; gönüllü ya da istem dışı olup olmadığına bakılmaksızın her tür hareketi ifade etmek için göç terimini kullanmaktadır. Göçmen ise birçok çeşitliliği içinde barındıran insan gruplarıdır. Göçmen işçiler, mülteciler ,sığınmacılar ülke içinde yerinden edilmiş kişiler , iklim kaynaklı göç edenler, refakatçisi olmayan çocuklar ve insan ticareti mağdurları bu gruba dahildir.

BM rakamları, yaklaşık 244 milyon uluslararası göçmen olduğunu göstermekte; 763 milyon ise kendi ülkeleri içinde göç etmektedir. Göçmenler 244 milyonla bir ulus kurabilseydi Brezilya'dan daha fazla nüfusa sahip olacak ve Endonezya'dan  biraz daha küçük olacaklardı. 21.3 milyon mülteci, 40.8 milyon ülkesinde yerinden edilmiş kişi, 3.2 milyon sığınmacı olmak üzere toplamda 65 milyon zorunlu göçmen bulunmaktadır.

Göç; düzenli ve insani bir şekilde yönetilirse, göçmenler hem geldikleri ülkede hem kendi ülkelerinde ekonomik büyümeye katkıda bulunabilirler. Göçün sebepleri ve etkileri FAO'nun açlıkla mücadele ve gıda güvenliği sağlama, kırsal yoksulluğu azaltma ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik etme konusundaki küresel hedefleriyle yakından ilişkilidir. FAO; zorunlu kırsal göçün ve çaresizlikten göçün temel nedenlerini bulmak; aynı zamanda düzgün, insani ve düzenli göçün faydalarını kolaylaştırmada önemli bir role sahiptir.

Gıda ve tarım, insanların refahının hala merkezindedir ve bu birçok insanın özellikle kırsal alanlardan göç etmesinin nedenleriyle bağlantılıdır. Tarım ve kırsal kalkınma; çevresel bozulma ve iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan kırsal yoksulluk, gıda güvensizliği, eşitsizlik, işsizlik, ve doğal kaynakların tüketimi gibi göçün temel nedenlerine cevap verilebilir. FAO'nun göç konusundaki çalışmaları, koşulların iyileştirilmesi ve gidilen ülkelerde alternatif geçim imkanları yaratılması yoluyla, çaresizlikten kaynaklanan göçün temel nedenlerini ele alma, terk edilen ve varılan ülkelerde göçün kalkınma potansiyelini kullanma amacı taşır ayrıca yerinden edilmişlere, ev sahibi topluluklara ve kriz durumlarındaki insanlara başka desteklerde sunar.

            2018 yılında FAO, Uluslararası Göç örgütü (IOM) ile birlikte, göç konularında uluslararası düzeyde diyaloğa yardımcı, kurumlar arası bir organ olan Küresel Göç Grubu'nun (GMG) eş başkanlığını yapacaktır.

            Türkiye'de bölgesel bir FAO girişimi, mesleki eğitim yoluyla istihdamı teşvik ederken, kamplarda sera üretimini güçlendirerek Suriyeli mültecilerin ve ev sahibi toplulukların geçim olanaklarını artırmayı amaçlamaktadır. Çatışma nedeniyle tarım hizmetleri zayıflayan Suriye'de, varlıklar azaldı ve ulusal üretim kapasiteleri önemli ölçüde düştü. FAO, çiftçilere arazilerinde kalmalarını ve gıda üretmelerini sağlamaları için yardım etmektedir. Bu, gıda güvenliğini artırmak ve göçü tercih unsuru kılmak için büyük önem taşır.

            FAO ortaklarıyla göçün temel nedenleri, tarım ve kırsal kalkınma üzerindeki etkisi hakkında kanıt/veri üreterek, uluslararası ve iç göçü daha iyi anlama, mülteci ve  göçmenlerin yoğun göçlerini tarım ve kırsal boyutlarıyla ele almak için kurumsal kapasiteleri destekleme çalışmaları yürütmektedir.

''