14.9.2017 / Gösterim Sayısı : 415

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

​Bakanlığımızca uygulanmakta olan "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" kapsamında uygulanan, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların  Desteklenmesi Programı 12.Etap başvurularına ilişkin, 2017/22 sayılı Tebliğ, 13 Eylül 2017 tarih ve 30179 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Başvuruların, Tebliğin yayım tarihinden itibaren 90 gün içerisinde, Bakanlığımız internet sayfasından www.tarim.gov.tr yapılması gerekmektedir. 2017/22 sayılı Tebliğ ve ekleri aşağıdadır.

13 Eylül 2017 tarihli ve 30179 sayılı resmi gazete ve 2017/22 sayılı tebliğ

2017/22 Sayılı Tebliğin Ekleri


''